Издателство Сините птици

В подкрепа на мисията на фирмата развиваме издателска дейност в 3 основни направления:

    1. Литература за личностно развитие
    2. Литература за професионално развитие
    3. Научна литература

В направлението личностно развитие „Сините Птици“ ЕООД е официален и лицензиран издател на ОШО книгите и ОШО Таро картите за България.