Фондация Синята птица

Фондация „Синята птица” работи за свободно развитие на вътрешните заложби, таланта, инициативността и предприемчивостта на представители на различни социални и поколенчески групи от обществото ни, особенно на подрастващите.  Фондацията се стреми към изграждане на културни, социални, нормативни и инфраструктурни предпоставки за отлично психо-физическо здраве, хармонично и всестранно развитие.

Фондация „Синята птица” насърчава диалога между културите, интензивния и свободен обмен на знания, опит и идеи между различните народи, общности, формални и неформални организации на планетата.

Фондация „Синята птица” се обявява за взаимна толерантност, разбиране и диалог между различните народности.

„Ако искаме цялостен човек – а според мен само цялостният човек може да бъде свят – тогава Зорба е необходимо да се слее с Буда, необходимо е да бъдат приети като едно цяло. И тук не виждам да има проблем. В действителност, ако съединим Зорба и Буда, това ще доведе до огромно обогатяване. Зорба дъ Буда не само ще унищожи разединението в човека, ще унищожи разединението в обществото.“   Ошо