ОШО Медитативни практики

Ако искаш да живееш един по-пълноценен живот, най-напред ще искаш да научиш какъв е твоят потенциал, кой си ти в действителност. Медитацията е пътят към това познание. Тя е методология на науката за осъзнаване.

Красотата на вътрешната наука е, че тя дава възможност на всеки, който иска да изследва и да експериментира вътре в себе си, да го направи сам. Това премахва зависимостта от външен авторитет, необходимостта да бъдеш свързан с някаква организация или задължението да приемеш определена идеология. Щом разбереш какви са стъпките, ти тръгваш по пътя по свой собствен, индивидуален начин.

При много медитативни техники се изисква човек да седи неподвижен и мълчалив. Но за повечето от нас поради натрупания в тялото и съзнанието ни стрес това се оказва много трудно. Преди да се зароди в нас надеждата за достъп до вътрешния източник на силата на съзнанието, трябва да се освободим от напрежението.

С течение на времето Ошо е създал OSHO Active Meditations, които да ни позволят съзнателно да изразим и изживеем потиснатите чувства и емоции и да овладеем умението да наблюдаваме обичайните си модели по нов начин.

Но какво точно е медитацията? И откъде да започнем?

OSHO е регистрирана търговска марка на Osho International Foundation, с разрешение за използване, www.osho.com/trademarks    

Някои от материалите, използвани тук (картинки и текстове), са Copyright © на OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright