Посредническа дейност

Посредничество при покупко-продажба на бизнеси
Посредничество при осъществяване на търговски сделки
Посредничество при откриване на бизнес представителства
Посредничество за откриване на joint venture организации