МИСИЯ:

ДА ОТВОРИ ПРОСТРАНСТВО ЗА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ СВОБОДНИ СИНИ ПТИЦИ

bird-logo-bg

ИЗ УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ НА ФОНДАЦИЯ „СИНЯТА ПТИЦА“

Целите на фондацията са:

 1. Подпомагане интелектуалното развитие, духовното самоосъзнаване и личностното развитие на индивида;
 2. Подпомагане интелектуалното развитие, духовното самоосъзнаване и личностното развитие на група от индивиди;
 3. Подпомагане и осъществяване на взаимодействие между групи от индивиди – различен подход, отношение и комуникация;
 4. Подпомагане на усилията за реализирането на дейности по профилактиката, скрининга, ранната диагностика и превенцията на социални и личностни проблеми.
 5. Разкриване на специализирани доброволни центрове за общуване, информационна и превантивна подкрепа;
 6. Полагане на грижи за дивите, питомните или бездомни животни и птици, за растенията и ландшафта на територията на Р. България;
 7. Подпомагане на усилията за съхраняване на световното и българско културно наследство;
 8. Полагане усилия за по-добрата информираност на целевите групи на Фондацията.

За постигане на тези цели Фондацията:

 1. Сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина;
 2. Организира семинари, конференции, групи, лекции и беседи, публични кампании и други национални и международни прояви по общи и конкретни въпроси в областта на целите на фондацията, провежда обучителни кампании, тренинги;
 3. Публикува материали в областта на своята дейност;
 4. Създава и поддържа общодостъпен информационен масив и библиотека за специализирана литература, обобщаваща българския и чуждестранния опит;
 5. Провежда, възлага и подпомага проекти и изследвания в областта на науката, културата и изкуството;
 6. Осъществява благотворителна дейност;
 7. Организира различни благотворителни мероприятия и прояви, средствата от които се използват за финансиране и подпомагане на основните цели и програми на фондацията;
 8. Създава център в гр. София, представителни офиси в 28-те областни града в страната и възстановителен център „Градина на живота“ на място на територията на Р. България с подходящи климатични условия.

СФЕРИ НА РАБОТА

 1. Фондация „Синята птица” работи интензивно с младежи на възраст 15-18 години, които сега навлизат в активната фаза на своя живот и се нуждаят от подкрепа, за да развият и реализират своя талант, вътрешни заложби, идеи и енергия.
 2. За представителите на възраст между 18 и 25 години Фондацията разработва проекти и инициативи за обучителни кампании, студентски и ученически обмен, откриване на таланти и насърчаване личностното им развитие.
 3. Фондацията си поставя за цел изграждането на Център в София, който е предназначен за работа с лица, които са ангажирани активно в бизнес и обществени дейности.
 4. Фондацията работи за изграждането на център „Градина на Живота“, предназначен за активен отдих и възстановяване. Място за среща на хора с различен опит, професии, възраст и интереси от целия свят.