Проекти

Проектът за въвеждане на биоразградима опаковка в производството на пчелен мед бе успешно реализиран от фондация „Синята птица” в периода 2007 г. – 2010 г. Целта на фондацията беше чрез този проект да съдейства за опазването на околната среда...
Проект за всеки, който иска съпричастно да сподели своята опитност, и за всеки, който иска да се докосне до себе си и да се радва на всеки миг от живота.
Центърът
Проектът е посветен на Метерлинг, авторa на пиесата “Синята птица”, лауреат на Нобелова награда и символ на културна толерантност в Европа.
Целта на проекта е да провокира интереса на учениците у нас към богатото европейско културно наследство.