Политика за поверителност за онлайн магазин GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
Сините птици ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование Сините птици ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : BG204043862
Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Борово, бл. 217А, вх. И
E-mail: events@thebluebird.org
Телефон.: +359 888 570335

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни:
1. Сините птици ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

2. Сините птици ЕООД спазва следните принципи
– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
– ограничение на целите на обработване.

3. Видове данни, които Сините птици ЕООД събира
– Ваши индивидуализиращи данни (име, бащино име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги:
1. Сините птици ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
– разкриват расов или етнически произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
2. Срок на съхранение на личните Ви данни
Сините птици ЕООД съхранява Вашите лични данни 365 дни след изпращане на поръчката.
3. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Сините птици ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп:
Вие имате право да изискате и получите от Сините птици ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване:
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Сините птици ЕООД.

Право на изтриване:
Вие имате правото да поискате от Сините птици ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Сините птици ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване:
Вие имате право да изискате от Сините птици ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост:
Вие можете да поискате от Сините птици ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение:
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Сините птици ЕООД