Европейска гражданска инициатива за въвеждане на Безусловен базов доход (ББД) в целия ЕС

Европейска гражданска инициатива за въвеждане на Безусловен базов доход (ББД) в целия ЕС

Начало на кампания за набиране на подписи: 25.09.2020 г. 
Край на кампанията: 25.09.2021 г.

Гласуването в Република България се организира от Фондация “Синята птица” с изпълнителен директор Ивайло Кирилов

Статии и събития