Безусловен базов доход

 

Началният ден за събиране на подписи:
25 септември 2020 г., а крайният ден е 25 септември 2021 г.

Получете по-голямо значение в политиките, които се отразяват на живота ви. Европейската гражданска инициатива е уникален начин да помогнете за формирането на ЕС, като призовавате Европейската комисия да предложи нови закони. След като една инициатива достигне 1 милион подписа, Комисията ще реши какви действия да предприеме.

Вижте повече…