Консултантска дейност

Консултации в сферата на човешките ресурси
Бизнес обучения и тренинги за развитие на меки умения
Консултации в сферата на маркетинг, реклама, проучвания и изследвания
Консултации за кариерно развитие
Застраховането - важен компонент на съвременния бизнес
Организиране на обучителни семинари
Специализирани консултации за покупко-продажба на недвижими имоти в сферата на бизнеса
Консултации за внос на работници и служители от трети страни