Опаковки от биопластмаса

Въвеждане на биопластмаса при опаковането на пчелен мед

Проектът за въвеждане на биоразградима опаковка в производството на пчелен мед бе успешно реализиран от фондация „Синята птица” в периода 2007 г. – 2010 г. Целта на фондацията беше чрез този проект да съдейства за опазването на околната среда посредством въвеждането на алтернативен тип опаковка в България. Стойността на проекта възлезе на 107 553 USD. За реализацията на тази дейност фондацията бе подкрепена от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен фонд и получи финансова подкрепа в размер на 50% от общата сума.

Фондация “Синята птица” заедно със своите партньори по този проект ( Бард 90 ЕООД – производител на мед и пчелни продукти, както и Поввик АД – консултант по околна среда и устойчиво развитие) успя да внедри биоразградим полимер в производството на опаковки в България. Пилотно за страната за първи път се пакетира мед в опаковка от биоразградимия полимер Ecovio, в чието съдържание влиза биопластмаса с 45 % царевично нишесте. Продуктите от Ecovio са биоразградими в условията на индустриално компостиране. В природни условия това става за няколко години, а – за сравнение – срокът за разграждане на конвенционалните полимери достига до 500 години.

По проекта е разработен, тестван и въведен в експлоатация нов софтуер, осигуряващ необходимия цикъл на производството и постоянното качество на биоопаковките чрез регулиране и понижаване на температурата за екструдиране на материала, което води до значително намаляване на използваната електроенергия. Изработен е и бизнес план за въвеждане на продукта на пазара и развитие на производството. В рамките на проекта е разработена и реализирана цялостна комуникационна стратегия за позициониране на продукта и насърчаване използването на биоразградими опаковки.

Related Projects