Градината на Живота

Центърът „Градина на Живота“ ще бъде отворен за представители на различни социални прослойки, култури, възрасти и религии.

Центърът „Градина на Живота“ е замислен като място на мир и хармония, извън стреса и напрежението на всекидневието, където човек да може да възстанови вътрешния си духовен и физически баланс, да позволи на организма да освободи животворната си енергия и да се зареди с нови сили.

В него ще бъдат канени да гостуват фасилитатори от цял свят, посветили живота и таланта си на духовното здраве и мирното развитие на човечеството.

Периодично ще бъдат провеждани различни семинари и обучителни курсове.

Related Projects