Представителства

„Сините Птици“ ЕООД са представител на клиника Center for Life Sciences, Health and Medicine, Pune, India. Осъществяваме административни, информационни и комуникационни дейности, свързани с дейността на клиниката:

  • Свързване на клиенти с клиниката
  • Консултация какви документи са необходими за контакт с клиниката
  • Подкрепа при желание за посещение на клиниката в Индия (логистична подкрепа)

https://www.autismtreatmentindia.com/bulgarian-page.html (на български език)

http://www.autismtreatmentindia.com/ (на английски език)