Ивета Христова

Преводач с английски език

Ивета Христова е завършила УАСГ със специалност „пътно строителство“. Работи дълги години като проектант. През 1990 г. се дипломира в катедра „английска филология“ към Софийски университет с педагогическа  правоспособност и в продължение на повече от 15 години е преподавател по английски и води курсове в Центъра за следдипломна квалификация към Министерството на икономиката и впоследствие в езикова школа АВО.

Междувременно е преводач на свободна практика към издателство Бард.

От 2008 до 2010 г. работи като офис мениджър  и преводач към гръцката строителна фирма Терна при изграждането на комплекс The Mall на бул. „Цариградско шосе“ и впоследствие на Икеа.

От 2011 до 2013 г. е преводач към ГБС в Косово, Прищина, при изграждането на обект „Съдебна палата“.

От 2014 до 2016 г. работи във фирма за консултации и инженерингови услуги  „Ежис“ България, дъщерно дружество на холдинг Ежис (Франция)  като координатор и преводач по проект  „Рехабилитация на жп линия София – Пловдив“.

Благодарение на техническото си образование и отличното владеене на английски език  Ивета Христова се усъвършенства в преводи от и на английски език на всякакъв вид техническа проектна документация и документи за участие в търгове в сферата на строителството.

От 2008 г до момента работи като преводач на свободна практика към агенция за преводи Букрайдърс, като превежда всякакъв вид лични и фирмени документи, сертификати, удостоверения, договори и др.

За контакти:
Електронен адрес: iveta@thebluebird.org
Мобилен телефон: (+359) 899309138