Синята птица

Проектът е посветен на Метерлинг, автора на пиесата “Синята птица”, лауреат на Нобелова награда и символ на културна толерантност в Европа.

Целта на проекта е да провокира интереса на учениците у нас към богатото европейско културно наследство. Проектът включва преиздаване на книгата, поставяне на пиесата “Синята птица”, организиране на хепънинги и съпътстваща PR-кампания.

Дейности по проекта:

1. Подготовка за отпечатване и отпечатване на пиесата “Синята птица”

2. Разпространение на книгата в библиотеки, училища и читалища из цялата страна (книгата ще се разпространява безплатно за училищни библиотеки и читалища)

3. Провеждане на 28 хепънинга за представяне на изданието и на постановката “Синята птица”

4. Организиране на конкурс за ученическо есе на тема “Синята птица”

5. Подготовка и поставяне на пиесата “Синята птица” в София, Русе, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново и другите областни градове (пиесата ще бъде безплатна за ученици и студенти)

6. Поддържане на интернет сайт с информация за проекта, Метерлинг, конкурса и инициативи на Френското и Белгийско посолства у нас

Related Projects