ОШО Мандала медитация

Във всеки кръг се съдържа център. В първите три фази от тази енергична и мощна техника, целта е “центриране”, посредством създаване на кръг от енергия. В четвъртата фаза следва отпускането.

Медитацията продължава един час и има четири фази. Тя завършва с три удара на гонг.

Първа фаза: 15 минути

С отворени очи започнете да тичате на място, като повдигате коленете възможно най-високо.* Нека дишането бъде дълбоко и равномерно. Продължавайте така. Това ще накара енергията отвътре да се раздвижи.

Втора фаза: 15 минути

Седнете със затворени очи, устата е отворена и отпусната. Оставете тялото си да се олюлява от кръста нагоре като тръстика под силата на вятъра – от едната към другата страна, напред и назад, в кръг, както се случи.

Това ще събере пробудените енергии в центъра на пъпа.

Трета фаза: 15 минути

Легнете по гръб и останете така без да движите главата си. Отворете очи и започнете да ги движите в кръг по посока на часовниковата стрелка. Правете пълни кръгове в очните орбити, все едно следите стрелката на секундите на огромен часовник. Започнете с бавни движения, после постепенно започнете да въртите очите си все по-бързо и по-бързо. Устата е отворена, а челюстта отпусната, дишането е леко и равномерно.

Това ще доведе центрираните енергии до центъра на „третото око“.

Четвърта фаза: 15 минути

Затворете очи и останете в покой.

* Ако тичането на място ви се стори много трудно, вместо него може да легнете по гръб и да движите краката си все едно карате велосипед.