Посредничество при откриване на бизнес представителства

Предоставяме цялостна услуга при откриване на бизнес представителства на различни бизнеси и компании в България

– откриване на офис

– счетоводно и правно обслужване

– посредничество за откриване на подходящи търговски представители и дистрибутори