Организиране на обучителни семинари

Организиране на обучителни семинари на тема:

1. Консултации в сферата на човешките ресурси

2. Индивидуално консултиране

3. Организационно консултиране

4. Бизнес обучения и тренинги за развитие на меки умения:

5. Консултации в сферата на маркетинг, реклама, проучвания и изследвания

6. Медиация – посредничество при конфликти и извън-съдебно решаване на спорове

7. Консултации за кариерно развитие