Консултации за кариерно развитие

1. Изготвяне на автобиография

2. Подготовка за явяване на интервю

3. Избор на сфера на развитие

4. Програма за осъзнаване и развитие на талантите