Сините птици ЕООД


„Сините птици“ ЕООД е фирма, собственост на фондация „Синята птица“ и е създадена, за да извършва търговска дейност според законодателството на Република България.

Много хора губят себе си както по пътя към материалното, така и по пътя към духовното. Мисията на “Сините птици” ЕООД е да покаже на хората как да не загубят себе си по тези пътища, и да покаже на практика, че може да се живее и работи по различен, нов начин, като се балансира между материалното и духовното.

„Сините птици“ ЕООД ще постигне това чрез:

  • обединение на екип от консултанти в различни сфери
  • осъществяване на нови начини и подходи на работа
  • балансиране на знание и познание, видимо и невидимо