Ahinora Taskova

Ахинора Таскова

През 1997 г. завършва Национална Художествена Академия „Николай Павлович“, специалност „Книга и печатна графика“.

През 1989 г. завършва ССХУ за приложни изкуства, София, специалност „Текстил“.
В периода 1997 – 2009 г. работи в няколко рекламни студия и агенции като графичен дизайнер.

От 2009 г. е на свободна практика и работи по различни проекти (опаковки, книги, учебници и повечето видове рекламни принт материали) като илюстратор и графичен дизайнер.

От 2016 г. следва своята страст и развива интересите си И в областта на приложение на етеричните масла, като подкрепа за физическо и емоционално добруване.

За контакти:
Електронен адрес: axixi@abv.bg
Мобилен телефон: +359 0877 444 196

По най-общо определение, ИЛЮСТРАЦИЯТА е изображение, което подкрепя, допълва или пояснява текст. Обикновено се свързва с някакъв хартиен носител – книга, списание, вестник.

В един по-актуален смисъл тя може да присъства много по-самостоятелно и в много повече медии. При съвременната динамика на живеене и поради факта, че образният език е по-лесен, по-директен за възприемане, илюстративното поднасяне на информация е особено адекватно. Казано по-опростено – едно изображение по-бързо се забелязва и осмисля и в допълнение придава уникалност и разпознаваемост на издания от различно естество – от художествена литература до рекламни материали за печатни и/или електронни медии – и за различна възраст. Илюстрацията използва богат визуален и стилов „език“, създава специфично пространство за преживявания, ясно, красиво и ярко разказва или информира.

ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН дава структура, форма и естетичност на идея, послание, продукт. Съчетава типографски оформен текст, цветове, илюстрации в хармонична, балансирана композиция. Придава специфичен ритъм. Средство за ефективна визуална комуникация с неоспоримо, категорично въздействие. Добър съюзник за създаване, надграждане и разширяване на идентичност и силно присъствие в съответната среда.