ОШО Натарадж медитация

Nataraj е енергията на танца. Това е танц като тотална медитация, в който изчезва всякакво вътрешно разделение и остава една едва доловима, отпусната осъзнатост.

Медитацията продължава 65 минути и се състои от три фази.

Първа фаза: 40 минути

Затворете очи и танцувайте – танцувайте като обладани от танца. Нека подсъзнанието напълно да ви завладее. Не контролирайте движенията си и не се опитвайте да наблюдавате това, което се случва. Просто бъдете тотално в танца.

Втора фаза: 20 минути

Без да отваряте очи, легнете незабавно на пода. Останете мълчаливи и неподвижни.

Трета фаза: 5 минути

Танцувайте празнично и се наслаждавайте.

„Танцът е една от възможно най-дълбоките медитации поради простата причина, че когато танцът достигне кулминацията си, танцуващият изчезва. Има единствено танц – няма танцуващ.” Ошо

„Тогава има една осъзнатост, която не идва от ума, нито от егото. Всъщност, тази осъзнатост не може да се упражнява; нещо друго трябва да се направи като подготовка, и тогава тази осъзнатост идва при теб. Ти трябва само да си на разположение за нея.” Ошо