ОШО Медитация с въртене

Тази медитация се прави най-добре на празен стомах. Въртенето е древна Суфи техника. Когато цялото тяло се движи, ти ставаш осъзнат за своята най-дълбока същност – наблюдателят в центъра, който е неподвижен. Научаваш се да бъдеш неизвестен свидетел в центъра на циклона.

Медитацията продължава два часа и се състои от две фази, въртене и почивка. Медитацията свършва с три удара на гонг.

Първа фаза: 45 минути

Въртенето се прави на място по посока, обратна на часовниковата стрелка, като дясната ръка е вдигната високо с длан нагоре, а лявата е пусната ниско с длан надолу. Въртите се точно както го правят малките деца, без да спират. Хората, които изпитват някакъв дискомфорт при въртенето в посока, обратна на часовниковата стрелка, може да се въртят по часовниковата стрелка, като съответно сменят положението на ръцете. Нека тялото бъде отпуснато и очите да са отворени, но без да се фокусират, така че изображенията да станат размазани и течащи. Останете безмълвни.

През първите петнадесет минути се въртите бавно. После постепенно започнете да набирате скорост докато въртенето ви завладее и се превърнеете във водовъртеж от енергия – периферията е ураган от движение, а свидетелят в центъра е безмълвен и неподвижен.

Когато се въртите толкова бързо, че вече не можете да останете прави, тялото ще падне от само себе си. Не го правете по ваше решение и не се опитвайте да нагласите предварително падането; ако тялото е отпуснато и падне леко, земята ще поеме вашата енергия. След като паднете, останете така, готови за втората фаза на медитацията.

Втора фаза: 15 минути

Ако все още не сте паднали на пода при спирането на музиката, оставете тялото си да падне. Веднага се претърколете така, че пъпът да е в контакт със земята. Почувствайте как тялото ви се слива със земята, както малкото дете се слива с гръдта на майката. Ако някой изпитва дискомфорт когато лежи в тази поза, може да легне по гръб.

Затворете очи и останете пасивни и безмълвни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои хора може да почувстват гадене по време на Whirling Meditation, но това усещане би трябвало да изчезне след два – три дни. Преустановете медитацията само ако това усещане продължи.