ОШО Медитация Дишане през чакрите

Медитацията продължава един час и се състои от две фази. Музика и звънци оповестяват началото на всеки цикъл и фаза. През цялото време очите са затворени. Медитацията завършва с три удара на гонг.

Първа фаза: 45 минути*

Застанете с леко раздалечени стъпала. С отворена уста започнете да правите дълбоки бързи вдишвания в чакрите, вашите енергийни центрове. Дишайте в ритъма, с който се чувствате най-комфортно и бъдете осъзнати за чувствата и усещанията на чакрите.

Започнете с най-долния център, първата чакра. Когато чуете звънец, преместете дишането нагоре към следващата чакра. Дишането ви трябва да става все по-бързо и по-леко с придвижването нагоре по всяка една от чакрите. Оставете тялото си да бъде отпуснато и меко. Можете да се размърдате, да се протегнете, да завъртите или да раздвижите тялото или ръцете си, ако почувствате нужда. Стъпалата, обаче, трябва да са неподвижни. След като веднъж задействате дишането и задвижите тялото си, движението ще стане непрекъснато и ще се получава без усилие. Продължавайте да дишате нагоре, последователно във всяка една чакра.

След дишането в седмата чакра ще чуете три иззвънявания на звънеца. Сега оставете дишането и осъзнатостта да преминат обратно през всяка една чакра, като дишането става все по-бавно от чакра на чакра. Имате около две минути, за да се върнете обратно в първата чакра. Този цикъл се повтаря три пъти.

* Ако тази медитация е нова за вас, най-лесният начин е да следвате видео демонстрацията преди медитацията.

Втора фаза: 15 минути

Когато музиката спре след третото изпълнение на цикъла, седнете … отпуснете се и останете така безмълвни. Бъдете свидетел на всичко, което се случва отвътре, без осъждане.