ОШО Медитация Без-ограничения

Посредством дишането и координираните движения на тялото, последвани от въртене, енергията ви ще се съсредоточи в центъра на жизнената енергия под пъпа. Оттам можете да наблюдавате ума и да изпитате осъзнатост и цялостност – тялото се движи във всички посоки, а центърът е неподвижен.фаза сте станали напълно неподвижни, замръзнали, тогава тази бдителност е достигнала своя връх.

Медитацията продължава един час и се състои от три фази. В първите две фази очите са отворени, но без да са насочени към нещо конкретно. В третата фаза очите са затворени. Медитацията свършва с три удара на гонг.

Първа фаза: 30 минути

В тази фаза се извършва последователност от движения в шест части, които се повтарят без прекъсване и се съпровождат от звука „Шуу“, който се издава от пъпа към гърлото. Звукът спомага движенията да бъдат по-свободни и по-леки с напредването на медитацията. Движенията и звуците се правят с любящо сърце и центрирана осъзнатост.

(По-подробни указания за тази фаза можете да получите, като следвате видеото и груповата практика в OSHO Auditorium.)

Втора фаза: 15 минути

С ръце, скръстени пред гърдите, в продължение на няколко минути правите поклони в израз на любяща благодарност към съществуванието и към себе си. После започвате да се въртите наляво или надясно. Ако се въртите надясно, започнете с десния крак и дясна ръка, изтеглена вдясно, а лявата ръка е изтеглена в обратната посока. Докато се въртите, може да сменяте положението на ръцете си така, както ви е удобно. Започнете много бавно; когато движенията станат хармонични, тялото от само себе си ще започне да се върти по-бързо. Ако ви се завие свят, можете да спрете за момент и после отново да продължите.

Трета фаза: 15 минути

Легнете по корем със затворени очи, за да може цялата енергия, която се е събрала, да потече през вас. Ако не ви е удобно да лежите по корем, можете да легнете по гръб. Няма нищо за вършене, просто бъдете.