ОШО Девавани медитация

Един нежен, непознат език се движи и говори чрез медитиращия, който се превръща в празен съд. Той отпуска ума в дълбочина и създава вътрешен покой. Ако се прави непосредствено преди лягане, ще имаш дълбок и спокоен сън.

Медитацията продължава един час и се състои от четири фази. По време на медитацията дръжте очите си затворени. Медитацията завършва с три удара на гонг.

Първа фаза: 15 минути

Седнете и останете така в покой, докато слушате музиката.

Втора фаза: 15 минути

Започнете да произнасяте безсмислени звуци, например „ла-ла-ла“ и продължете дотогава, докато в съзнанието ви възникнат непознати, подобни на думи звуци. Нужно е тези звуци да идват от онази непозната част на ума, която сте използвали като деца, преди да сте научили думите. Направете го с лека разговорна интонация на гласа – не плачете, не викайте, не крещете, не се смейте.

Трета фаза: 15 минути

Изправете се и продължавайте да говорите, позволявайки на тялото си да се движи в унисон със звуците. Ако сте напълно отпуснати, фините енергии ще създадат “Latihan“ – спонтанно неструктурирано движение, неподлежащо на контрол.

Четвърта фаза: 15 минути

Легнете на пода. Останете така в тишина и покой.

„Когато говори подсъзнанието, то не познава език. Това е един много, много стар метод – „говорене на езици”. Един прекрасен метод, един от най-дълбоките и проникващи в подсъзнанието.” Ошо