ОШО Гуришанкар медитация

Ако дишането в началото на медитацията се направи правилно, въглеродният двуокис, натрупан в кръвта, ще те накара да се чувстваш толкова нависоко, все едно си на Гуришанкар (връх Еверест). Това усещане за «високо» се извършва в състояние на нежно съзерцание, леко и спонтанно движение и безмълвен покой.

Медитацията продължава един час и се състои от четири фази. Завършва с три удара на гонг.

Първа фаза: 15 минути

Седнете със затворени очи. Вдишайте дълбоко през носа, изпълвайки максимално дробовете с въздух. Задръжте дъха си колкото може по-дълго, след това издишайте бавно през устата и задръжте дробовете без въздух колкото може по-дълго. Продължете с този цикъл на дишане през цялата първа част.

Втора фаза: 15 минути

Върнете се към нормално дишане и наблюдавайте, но без да напрягате очите, пламъка на свещ или пулсираща синя светлина*. Нека тялото да остане неподвижно.

Трета фаза: 15 минути

Изправете се със затворени очи и оставете тялото си отпуснато и възприемчиво. Ще усетите как фините енергии движат тялото ви извън вашия контрол. Позволете на Latihan** да се случи. Не правете вие движението, оставете то да се случва, леко и изпълнено с грация.

 

Четвърта фаза: 15 минути

Легнете със затворени очи, останете така тихи и неподвижни.

* Хора с неврологични проблеми, като например епилепсия, не бива да използват строб лампа (с ритмично повтаряща се ярка светлина) или мигаща светлина. Вместо това, те могат да направят втората част на медитацията с превръзка на очите.

** Latihan: отдаване на спонтанно, неструктурирано движение.