ОШО Информационен център

Учредителят на Фондация „Синята птица“ е официално оторизиран да изгради ОШО Информационен център в България. Целта на центъра е да информира всички желаещи с дейността на OSHO International Meditation Resort, както и с живота, работата и дейността на Ошо. В центъра ще научите повече за:


– ОШО литература
– ОШО медитативни практики
– Организиране на групи, свързани с различни ОШО практики
– Рекламно-информационна дейност на OSHO International Meditation Resort
– Подкрепа (логистична и информационна) за посещение на OSHO International Meditation Resort в Пуна, Индия.

OSHO е регистрирана търговска марка на Osho International Foundation, с разрешение за използване, www.osho.com/trademarks    

Някои от материалите, използвани тук (картинки и текстове) са Copyright © на OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright