Петер Гаджев (Atmo Avinash)

Изпълнителен директор на Фондация Синята птица

Завършва Философския факултет на Белградския университет през 1991 г. със специалност „История“.

Завършва Великотърновския университет „Св. св Кирил и Методий“ през 2008 г. със специалност „Информатика“.

От 1999 г. се обучава в различни практики за личностно развитие и води медитативни техники от Света на OSHO.

От 2000 г. до 2002 г. се обучава в Universal Energy School и завършва 5-то ниво.

През 2011 г. завършва второ ниво Рейки Усуи.

През 2019 г. завършва тригодишен курс на обучение в Института за Регресивна и Реинкарнационна Терапия.

Подпомага в личностно развитие практикувайки метода на Регресията. Ръководи разработване на софтуерни проекти в Groupama България.

За контакти:
Електронен адрес: atmo.avinash@thebluebird.org
Мобилен телефон: +359 88 530 1364 

Регресията

Регресията е метод, даващ възможност на личността да открие и да отработи казуси от миналото. Те могат да бъдат такива, възникнали преди няколко години, през детството или още от преди раждането. Регресията влиза в контакт с онова минало, което днес все още живее в нас. Регресията не променя миналото. Не е екскурзия назад във времето или екзотична разходка между преминали животи.

Методът на трансперсоналната регресия  помага личността да погледне по нов начин днешните преживявания. Помага да намери своя ресурс и да продължи напред по-силна, по-израснала, способна да преодолява несрещните предизвикателства.

Нищо не се заражда без причина. Всеки казус в ежедневието има своя произход. Може да е неразположение, моментно затруднение, умора или друго нещо. С повечето от тях се справяме с помощта на обичайни, научени от предците методи. Но има и казуси, за които обичайните методи не помагат. В тези случаи би могла да помогне трансперсоналната регресия.

Чрез регресията откриваме самостоятелно решения за казусите си в самите нас. Не ги търсим навън, не се използва хипноза или внушения чрез другиго. Всичко е в нашите възможности и намерение. Достатъчно е да вярваме в себе си, да наблюдаваме и да прилагаме на практика откритите от самите  нас проникновения.

Методът не се използва  за задоволяване на любопитство към миналото.

Живеем тук и сега и разполагаме с ресурсите, известни от преди а може и новоткритите от нас в регресията.