Маргарита Цветкова

Маргарита Цветкова по образование е икономист и социолог, а по призвание – вдъхновител, с основен стремеж към подпомагане развитието и израстването на бизнес и нестопански организации и екипи. Коуч, бизнес-треньор и консултант по бизнес и личностно развитие. Завършила е УНСС, специалност „Икономическа социология“, специализация в Централно-европейския университет в Прага, множество бизнес и психологически обучения от различни организации, включително от Institute of Economic Studies (Europe) и Institute for Human Studies (USA). Хоноруван преподавател в УНСС и Нов Български Университет.

След 10 години в областта на маркетинга, социологията, пазарните проучвания и анализи, и управлението на международни проекти, се насочва към сферата на бизнес обученията, бизнес и личен коучинг, и работи в тази сфера вече тринадесета година с малки, средни и големи компании от различни браншове. Работи една година по разрешаване на различни конфликти с консултанти от Комисията по жалби и петиции на гражданите към Народното събрание.

Сертифициран медиатор, с повече от дванадесет години опит в извън-съдебното решаване на спорове. Маргарита има и богат международен опит от работата си с множество институции и организации в чужбина, с различни проекти, хора и култури.

За контакти:
Електронен адрес: Margarita.Tzvetkova@TheBlueBird.org
Мобилен телефон: (+359) 88 556 7014

Тя е експерт в следните области:
• Организационно консултиране: сканиране на компании по отношение на бизнес процесите и развитието на ниво организация, отдел, екип, мениджмънт;
• Консултации за изготвяне на фирмени процеси и индикатори за представянето;
• Анализ на съществуващи и изготвяне и въвеждане на нови системи за оценка на персонала;
• Откриване и преодоляване на пречките, които спират растежа на организационно ниво – на ниво компания, отдел, екип или на личностно ниво, включително и чрез метода на ген ключовете;
• Работа с хора и развитие на индивидуалния потенциал на служителите, включително и чрез метода на ген ключовете;
• Индивидуално бизнес консултиране (насочено към собственици и мениджъри на отдели и екипи);
• Медиация – извън-съдебно решаване на спорове;
• Консултации за изготвяне на обяви за свободни позиции и за подбор на подходящ персонал;
• Стратегии за човешките ресурси и подбора на персонал;
• Пазарни анализи и проучвания;
• Имидж и послания към аудиториите;

• Бизнес обучения и тренинги за развитие на меки умения:

  • Предотвратяване и разрешаване на конфликти;
  • Ефективна и ненасилствена комуникация;
  • Емоционална интелигентност;
  • Търговски умения;
  • Мотивация на персонала;
  • Лидерски умения;
  • Управление на времето и приоритизиране;
  • Групова динамика и работа в екип;

• Консултации за кариерно развитие (изготвяне на автобиография; подготовка за явяване на интервю; избор на сфера на развитие; развитие на талантите и личностния потенциал).