Ивайло Кирилов (Prem Sajeev)

Следвал е във Философския Университет на Атина „История на Театъра” и „Икономическа Социология” в УНСС, гр. София. Работил e в областта на рекламата и маркетинга в периода от 1994 до 2009 г.

През годините създава и управлява множество печеливши бизнеси.

През 1994 г. създава рекламна агенция „Тектон Интермедия“ АД, на която е мажоритарен акционер и изпълнителен директор. Управлява компанията до април 2000 г.

През 2000 г. създава медийна агенция „Аргента“ АД и е неин главен акционер и изпълнителен директор до 2004 г.

Собственик и управител  на медийна агенция „Аргента – ИК“  ЕООД от 2004 г. до 2009 г.

Работи с всички съществуващи медии в България по това време и със 100 от 500-те най-големи компании в страната.

От 1999 г. е учредител и изпълнителен директор на фондация „Синята птица“.

Създава и успешно работи с компании в сферите на търговията, производството и маркетинговите проучвания и познава отлично процесите в тези сфери.

От 2016 г. е собственик и управител на консултантска компания „Сините птици“ ЕООД.

 

Консултира собственици и изпълнителни директори на големи български и международни компании от всички сфери на бизнеса, неправителствените организации и държавната администрация в следните области:

 

  • Стратегическо планиране
  • Маркетинг и пазарно присъствие
  • Провеждане на бизнес преговори с цел оптимизиране на разходите и печалбите
  • Подбор на кадри
  • Бизнес процеси
  • Изправяне на бизнеси на крака и устойчиво бизнес развитие
  • Покупко-продажба на бизнеси
  • Инвестиционна политика
  • Комуникация, брандинг, имидж
  • Въвеждане на социални политики

 

 

За контакти:
Електронен адрес: ikirilov@gmail.com
Мобилен телефон: +359 88 857 0335