Отминало събитие

ОШО Таро и ОШО Медитативни практики

В настоящото събитие, ще се потопим в трансцеденталната игра на ОШО Дзен Таро картите и ще се докоснем до ОШО Медитативните техники. Първата част ще ни запознае с ОШО Дзен Таро, ще се научим да...

Read more

Read More
Отминало събитие

ОШО Таро и ОШО Медитативни практики

В настоящото събитие, ще се потопим в трансцеденталната игра на ОШО Дзен Таро картите и ще се докоснем до ОШО Медитативните техники. Първата част ще ни запознае с ОШО Дзен Таро, ще се научим да...

Read more