Представителства

„Сините Птици“ ЕООД са представител на клиника Center for Life Sciences, Health and Medicine, Pune, India. Осъществяваме административни, информационни и комуникационни дейности, свързани с дейността на клиниката:

  • Свързване на клиенти с клиниката
  • Консултация какви документи са необходими за контакт с клиниката
  • Подкрепа при желание за посещение на клиниката в Индия (логистична подкрепа)