Маргарита Цветкова

Маргарита Цветкова по образование е икономист и социолог, а по призвание – вдъхновител, с основен стремеж към подпомагане развитието и израстването на хората като личности и като съзнание, независимо какви роли са поели или изпълняват в живота си. Коуч и консултант по личностно развитие. Завършила е УНСС, специалност „Икономическа социология“, специализация в Централно-европейския университет в Прага, множество бизнес и психологически обучения от различни организации, включително от Institute of Economic Studies (Europe) и Institute for Human Studies (USA). Хоноруван преподавател в УНСС и Нов Български Университет. След 10 години в областта на маркетинга, социологията, пазарните проучвания и анализи, и управлението на международни проекти, се насочва към сферата на бизнес обученията, бизнес и личен коучинг, и работи в тази сфера вече тринадесета година с хора, които искат да подобрят своето разбиране за себе си и за своя вътрешен и външен свят и искат да станат по-успешни, по-осъзнати, по-владеещи собствения си живот (личен, партньорски или професионален). Работи една година по разрешаване на различни конфликти с консултанти от Комисията по жалби и петиции на гражданите към Народното събрание. Сертифициран медиатор, с повече от дванадесет години опит в извън-съдебното решаване на спорове. През годините се е занимавала с психология, различни видове медитация, запозната е с Хюман Дизайн и превежда книги на Ошо. Експерт за работа с хора по метода на ген ключовете.

Маргарита започва да изучава и прилага ген ключовете от лятото на 2014 г. От тогава непрекъснато се обучава в различни международни курсове и програми и надгражда уменията си в тази сфера. Води лекции, обучения, курсове и провежда лични сесии за ген ключовете. Завършила е едногодишна международна обучителна програма Gene Keys Ambassadors. Участва в редакцията на всички издадени до момента книги за ген ключовете на български език.

За контакти:
Електронен адрес: Margarita.Tzvetkova@TheBlueBird.org
Мобилен телефон: (+359) 88 556 7014

 

Познанието за хората и в частност – за нас самите, е един от най-важните и изключително ценни ресурси, който можем и има как непрекъснато да увеличаваме. Чрез лични или партньорски сесии за ген ключовете и разглеждане на личния хологенетичен профил (и този на партньора), Маргарита помага на хората:

  • да виждат и разпознават по-лесно своите мисловни, емоционални и поведенчески модели;
  • да откриват и преодоляват пречките, предизвикателствата и ограничаващите вярвания, които спират растежа им в личностен, партньорски или професионален план;
  • да разкриват, разпознават и изявяват своя потенциал, таланти и гений в света;
  • да повишават своята увереност и вътрешна стабилност;
  • да бъдат емоционално по-интелигентни, включително и в своите взаимоотношения, като ги подобряват;
  • да знаят коя е най-подходящата сфера на дейност и роля за тях в един екип и защо;
  • да опознаят още по-добре себе си (или свой роднина, близък, приятел, партньор, колега) чрез основните психологически архетипи в хологенетичния им профил, чрез техните слаби и силни страни;
  • да бъдат по-ефективни комуникатори, по-мотивирани и по-добри лидери на себе си и другите;
  • да поемат на едно удовлетворително, съзерцателно и живото-променящо пътешествие към своето автентично аз, с търпение, насока и нежна подкрепа.

Ген ключовете са съвременен генетичен И Дзин, универсален и лесно приложим на практика език, който е съставен от 64 архетипа, синтез от философия, астрология, езотерика, психология, квантова физика и могат да бъдат открити в различните аспекти на света около нас. С тяхната мъдрост можем да станем по-будни и по-осъзнати за собствените си модели на поведение, за това какво проявяваме в ежедневието си в различните сфери на живота си и как то се отразява на нашите взаимоотношения и на нас самите във физически и психо-емоционален план. В гените си носим огромен скрит потенциал и целта на ген ключовете е да ни помогне да го открием, опознаем, извадим и споделим със света.